TFNation 2019 – Czech invasion

Stále tu ještě máme léto a to kromě vysokých teplot, koupání se, pojídání tun zmrzliny a dovolené u moře, znamená ještě dobu festivalů.

Když necháme stranou ty hudební a zůstaneme u Transformers, můžeme konstatovat, že máme již za sebou Festival Fantazie, který se konal první týden v červenci v Choteboři, kde bylo možné si poslechnout pár přednášek o Transformers.

Nyní ale přejděme dál, TFcon v Torontu je přece jenom trochu z ruky, ale nám o něco blíže bude v nejbližších dnech probíhat TFNation 2019. Přesněji od 16.08. do 18.08.2019 v Birminghamu v Anglii.

TFNation je největší evropská fanouškovská konference konající se tradičně v srpnu v Briminghamu. Návštěvníci festivalu se mohou těšit na zajímavé hosty, jako jsou autoři komiksů, umělci, herci. Obchody s Transformers zbožím, zároveň mohou koupit výrobky rovnou od umělců, kteří zde tvoří. Panelové diskuze, workshopy, promítání, cosplay. Výstavy figurek, komiksů a mnohé další.

Letos odlétá první česká skupina TF fanoušků do Anglie, aby zde zažila tento evropský Transformers con. Doufáme že se naše očekávání naplní a kromě zážitků a merche bude i spousta fotografií o které se rádi podělíme.