Sběratelství – Technické pojmy

AFA (Action Figure Authority) – „Ratingová agentura“, udělující sběratelským figurkám (tedy i TF) certifikáty, osvědčující jejich technický stav a sběratelskou hodnotu. Po ohodnocení AFou (a uzamčení do speciální neprodyšné plexisklové schránky) přestává být inkriminovaný předmět hračkou a stává se z něj sběratelský artefakt v pravém slova smyslu. Figurky s certifikátem AFA dosahují na aukcích několikanásobku běžné ceny.


afa


Alternate mode
, Altmode (alternativní mód, mód vozidla) – To, v co se robot transformuje (a může to být opravdu cokoliv). U některých Transformerů je těžké rozlišit, co je a co není altmode (např. Mutanti z BW).


alt

Articulation (pohyblivost) – Souhrné označení pro množství kloubů figurky a míru, do jaké jsou tyto klouby ohebné.

articulation

Automorph – Mechanismus, provádějící během transformace (obvykle z vozidla na robota) vícero kroků proměny najednou.

automorph

Ball joint (kuličkový kloub) – Kloub, umožňující pohyb končetiny, hlavy nebo jiného údu do všech možných stran. Standard u všech současných TF.

balljoint

Bayformer – Specifický design filmových Transformerů, pojmenovaný po režisérovi. Bayformeři se vyznačují zvláštní estetikou (v zásadě se jedná o něco mezi postavami z picassových obrazů a robotem z filmu Číslo 5 žije), kterou nostalgičtí fanoušci G1 těžko chápou a na kterou si těžko zvykají

bayformers

Beastformer – Transformer, měnící se ve zvíře.

beastformer

Brick (cihla) – Robustní Transformer s velmi malou pohyblivostí (viz. výše), tvořící de facto masivní blok plastu. „Cihly“ byly typické především pro G1 (např. Quickswitch), ale nevyhýbají se žádné sérii (např. Animated Wreck-Gar).

brick

C joint (C-kloub) – Úchytka ve tvaru písmene C, zavedená u nejnovějších TF (resp. u jejich vybavení a zbraní), připevnitelná na speciálně tvarované čepy na povrchu figurky. C-klouby na jednotlivých kusech příslušenství jsou zcela identické a zauručují tak jednotlivým figurkám snadnou kombinovatelnost vybavení a velké množství nejrůznějších variací.

cjoint

Cityformer – Transformer, měnící se v „město“ nebo základnu. Nejvíc cityformerů se vyskytovalo v G1, dnes už jsou vzácností, ne-li vymřelým druhem.

citiformer

Combiner – (Obvykle velmi masivní) Transformer, skládající se z většího množství menších figurek nebo vozidel. Termínem Combiner lze označit jak už složeného super-robota (tzv. Gestalt), tak jednotlivé jeho součásti.

combiner

Gimmick (vychytávka) – Mechanismus, propůjčující figurce nebo jejímu příslušenství nejrůznější funkce navíc (střelba projektilů, blikání, mluva atd). Většina „vychytávek“ je založena na základních fyzikálních zákonech (mechanický převod, vodivost, lámání světla, tvarová paměť atd).

gimmick

Gimmickformer – Hanlivý výraz pro Transformera, založeného prakticky jen na vychytávkách, které potlačují ostatní kvality figurky. Nejotřesnějšími příklady budiž např. Armada Sideswipe, Universe Nemesis Prime nebo Movie Payload.

Gold plastic syndrome, GPS (syndrom zlatého plastu) – Technická vada zlatého plastu, která způsobuje jeho extrémní křehkost a tříštění i při nejmenší námaze. Metla mnoha figurek z G1, G2 a BW (mezi nejohroženější případy patří např. G1 Black Zarak, G2 Slingshot nebo BW Torca). V dnešní době se už zlatý plast až na vzácné vyjímky (RotF Blazemaster) naštěstí nepoužívá.

Homage (pocta, narážka, aluze) – Snaha esteticky přizpůsobit novější figurku (obvykle podobnými barvami či narážkami na nejrůznější specifické rysy či gimmicky) své starší předloze či TF, kterým byla inspirovaná. (Například Buzz Saw a Buzzsaw).

Jetformer – Transformer, měnící se v letadlo (resp. tryskáč). Mnoho jetformerů má několik společných problémů, jako např. části robotího těla nevzhledně složené pod podvozkem nebo „kibble“ v podobě čumáku letadla visícího po transformaci na zádech.

Kibble (harampádí, krámy) – Neesteticky působící zbytky altmode (viz. Altmode), trčící z různých částí robotího těla. Obvykle důsledek odfláknutého designu figurky.

Knockoff, Bootleg, KO (padělek, plagiát) – Nelegálně vyrobená kopie určité figurky, vydaná jiným výrobcem než tím, který vlastní autorská práva. Celkový vzhled modelu bývá víceméně zachován, liší se však kvalita použitého materiálu (a to prakticky jen v tom horším slova smyslu), barevné provedení a většinou i jméno figurky. Valná většina padělků pochází z jižní a jihovýchodní Asie (Čína, Korea, Malajsie atp). Eventuelní sběratelé padělků se moho v ČR realizovat např. na vietnamské tržnici.

LED (elektroluminiscenční dioda) – Diody, dodávající figurkách jejich světelné efekty.

Light-pipe (světlovod) – Součástka z průsvitného plastu, která při nastavení proti zdroji světla vyvolává iluzi svítících očí, zbraní, reflektorů a jiných částí figurky.

Loose (volný, uvolněný, rozbalený) – Jako „loose“ se označuje figurka, která již není ve svém původním balení. Při nákupu „loose“ figurky je třeba dbát na to, aby byla pokud možno 100% kompletní.

MISB (Mint in sealed box) – Krabice s figurkou, která nebyla nikdy otevřena. MISB verze starších TF (např. G1) dosahují na aukcích astronomických cen. Všechny krabice v kamenných obchodech by měly být MISB.

MOSC (Mint on sealed card) – To samé jako MISC, jen se jedná o TF, kteří nejsou baleni v krabicích nýbrž na kartách (Basic, Deluxe apod).

Quad Changer – Vzácně používaný termín pro Transformera, majícího tři rozdílné altmody (např. BW Optimal Optimus nebo Animated Shockwave).

Paint job (barevné provedení) – souhrné označení pro barevné provedení figurky a jejích součástí.

Prototype (prototyp) – Nenabarvená předprodukční verze figurky určená převážně pro testování. Prototypy vznikají v nejrůznějších fázích vývoje a mohou se do značné míry odlišovat od finální hračky. Neplést s nabarvenými „pre-release“ figurkami, které už sjely z výrobní linky a jen čekají na oficiální vydání.

Ratchet joint (západkový kloub) – Kloub, tvořený ozubeným kolem a západkou, která do jisté míry brzdí pohyblivost tohoto kloubu. Západkové klouby (na rozdíl od kuličkových) jsou mnohem stabilnější a obvykle zůstavají v pozici, do jaké byly nastaveny, až do té doby, dokud nejsou nastaveny jinak. Obvyklá součást větších a tím pádem i těžších figurek.

Redeco, Repaint (přebarvení, barevná recyklace) – Použití stejného modelu v jiném barevném provedení, jež je většinou vydáváno za nový charakter nebo za novou inkarnaci toho původního. Jeden z hlavních pilířů obchodní politiky Hasbra. Dle mého skromného názoru bylo minimálně jednou přebarveno alespoň 50% všech vyrobených modelů.

Remold (Přeformování) – Použití staršího modelu s mírnými úpravami formy (odtud název). Většinou se jedná o zcela stejnou figurku se stejným transformačním schématem a pouze několika modifikovanými detaily (nejčastěji jinou verzí hlavy), existují však i případy, kdy remolding pozměnil i samotnou transformaci (např. Dark Crumplezone). Méně častá forma recyklace než redeco.

Robot mode (robotí mód) – Opak altmode (viz. výše).

Running change (výrobní modifikace) – Výrobcem prováděná dodatečná úprava právě produkované figurky, která mění některé její původně plánované aspekty. Obvykle jde dodatečnou opravu designových chyb, které nebyly odstraněny před zahájením produkce, ne vždy však vede ke kýženému pozitivnímu výsledku (např. odstranění drápu u DotM Crankcase).

Scramble City – Druh combinera (viz. výše), jehož jednotlivé části (ruce, nohy a jiné údy) jsou vzájemně zaměnitelné. Typickými příklady jsou např. G1 Bruticus nebo Superion, v dnešní době pak zažívají renesanci v podobě větších Power Core Combinerů.

Shelfwarmer, Pegwarmer (ležák) – Špatně prodejný Transformer, který po velmi dlouho dobu leží v regálech obchodů (příp. visí na háčcích) a utvrzuje tak prodejce v tom, že objednávat nové figurky se jim opravdu nevyplatí. V českém prostředí patří mezi nejznámější ležáky RotF Mixmaster, Animated Jetfire + Jetstorm nebo Universe Leo Prime.

Shellformer – Transformer, jehož robotí mód je většinou zcela ukrytý ve „skořápce“ kapoty nebo zvířecího těla, která po transformaci v robota obvykle někde visí jakožto nevzhledný „kibble“.

Subline („pod-řada“, podružná série) – Sekundární série nebo chcete-li „podkapitola“ jednotlivých TF řad. Prakticky všechny série měly své „subline“, ze současnoti známe např. „Allspark Power“ z Movie řady nebo „N.E.S.T. Global Alliance“ z RotF. „Subline“ určitým způsobem rozvíjí příběh té které řady, což je ovšem především marketingovým krycím manévrem pro to, vydat co nejvíce repaintů starších modelů jakožto „nové“ charaktery.

Swivel joint (obrtlík) – jednoduchý otočný kloub, umožňující pohyb připojeného dílu o 180°, ale nikoliv do stran. Pro připojení končetin se dnes už prakticky nepoužívá.

Triple Changer – Transformer, mající dva rozdílné altmody.

Unreleased – nikdy nevydané figurky z různých důvodů. Jako například Marauder Megatron (spadající do linie Animated, který byl náhle zrušen).

Partformer – (nebo také Partsformer) – je to fandom terním pro figurku, která se transformuje pomocí toho, že musíte odstranit nějakou část z jedné formy a tím ji přestavět na jinou formu. Například původní Seekers v podobě letounů, musí být odstraněny zbraně a podvozek, aby jste je mohli přetransformovat.