Transformers – Japonské série

Psal se rok 1986, když Japonská firma na hračky Takara, dostala možnost představit figurky Transformers pod svou vlastní značkou. (V dalších letech se to již stalo nemněným zvykem.)
O rok později dostala Takara povolení vytvořit vlastní seriál Transformers, v její produkci vznikly: The Headmasters, Super-God Masterforce, Victory a Zone.
Povolení na natáčení seriálů bylo nakonec prodlouženo a Takara, tak mohla natočit Beast Wars II a Beast Wars Neo.
V roce 2001 vznikl seriál Robots in Disguise, speciálně natočený pro americké publikum.

V roce 2008 s Transformers Animated, převzalo práva na natáčení opět Hasbro se spolupráci s Cartoon Network.
Japonci tedy už nemají licenci na natáčení nových univerz, dabují tedy americká univerza, která po roce 2008 vznikla. Na rozdíl od Američanů, vytvářejí k univerzům vlastní intra.

V roce 2013 vydali Japonci krátký seriál Triple Combination: Transformers Go!, který měl sloužit jako propagace nových figurek.

Headmasters

The Headmasters

Transformers: The Headmasters, se vysílal od 3. 7. 1987 do 28. 4. 1988. Série měla 35 episod, po 25 minutách.

Headmasters navazují na třetí sérii Generacion 1, byly zde použity nové postavy, které se poprvé objevily ve čtvrté sérii G1, ale Japonci měli jiný nápad, jak představit nové Headmastery.

Děj navazuje na poslední díl třetí série, kde Optimus Prime vyléčil všechny z moru nenávisti a uzavřel s Galvatronem dočasný mír. Nyní v roce 2011 na planetu Cybertron vesmírným mostem přichází Galvatron s Decepticony a i novými Decepticony, Mindwipem, Skullcruncherem a Weirdwolfem, známými jako Headmasteři,aby převzal kontrolu nad Vectorem Sigmou.

Decepticoni a Autoboti spolu začnou bojovat, boje se odehrávají i na Zemi, kde velí Ultra Magnus, zatímco Optimus Prime brání Cybertron. Rodimus a další Aubototi sledují vše
ze základny autobotů na planetě Athenia, zda také zachytí neznámí signál lodi, která letí na Cybertron. Kup si při pohledu na loď vzpomene, že před 4 miliony let během bojů na
Cybertronu se podařilo některým cybertroňanům utéci.

Mezitím na Cybertronu se Decepticoni dostávají blíže k Vectoru Sigmovi, když na Cybertronu přistane neznámá loď Fortress Maximus, ze které se vylodí nový bojovníci
Chromedome, Brainstorm, Hardhead a Highbrow, Headmasteři přicházející z planety Master se pouštějí do boje s Decepticony Headmastery, nazývajícími je zrádci.

Optimus mezitím doprovázen ducha Alphy Triona spěchá k Vectorovi Sigmovi. Vector Sigma se začíná stávat nestabilním a jediná věc, která ho dokáže stabilizovat je plně nabitý
Matrix, ten je ovšem uložen někde na Zemi, kde nabíjí energii, jediný kdo ví, kde je Matrix uložen, je Optimus.

Rodimus se vypravuje na Zemi, aby Matrix našel, v patách mu jsou další Decepticoni, ale nakonec se mu podaří Matrix, za pomoci Headmasterů, získat, vloží si ho do hrudi a stane
se z něho Rodimus Prime…

 

Masterforce

Super-God Masterforce

Transformers: Super-God Masterforce, se vysílal v letech 1988 až 1989.
Série měla 43 episod po 25 minutách

Nový seriál pouze okrajově navazuje na Headmasters, ale podstata transformace, kdy se robot transformuje do hlavy, zatímco tělo je neživé, zůstává stejná.

Celý příběh vychází z toho, že sami lidé by měli bojovat a chránit svojí planetu, díky náramkům a hmotě transektor tedy vznikají nový bojovníci.

V pravěku na Zemi ztroskotala autobotí a decepticonská loď, zatímco Autoboti Pretenders na sebe vzali podobu lidí, aby splynuli a začali s nimi žít, Decepticoni Pretenders na sebe
vzali podobu z lidských mýtů a pověstí. Autoboti s Decepticony spolu dlouhou dobu bojovali, až se nakonec podařilo Decepticony porazit a uzavřít je do hrobek v pyramidách.

Na začátku příběhu jsou ovšem Decepticoni osvobozeni zvláštní silou zvanou Devil Z, které se zapřísáhnou oddanou službou. Aubototi a Decepticoni spolu opět změří síly a Autoboti si
uvědomují, že sami na Decepticony nestačí, proto vzniká tým Headmasters junior, který je složen ze tří lidských dětí Shuta, Cab a Minerva, tým Headmasters junior ovšem
zřizují i Decepticoni.

K Decepticonům přicházejí další lidé, lord Giga a lady Mega se řadí k nejvěrnějším stoupencům a fanatikům Devila Z, který decepticonům nyní říká, co mají dělat a co zničit, spolu s
Busterem a Hydrou se řadí k Godmasterům, lidem, kteří díky svému transektoru, se stávají mnohem nebezpečnějším nepřítelem pro Autoboty.

Autoboti Pretenders se setkávají s mladým mužem Ginraiem, řidičem kamionu, který objeví ve svém novém autě náramky a nasadí si je, Pretendři mu vysvětlí, o co jde, ale Ginrai ničemu takovému nevěří. Při zpáteční cestě ve svém kamionu na něj zaútočí Decepticoni a Ginrai smrtelně raněn díky náramkům aktivuje svůj transektor a tím se stane Godomasterem.

Nakonec souhlasí s pomocí Autobotům a začne po světě pátrat po dalších Godomasterech. Jejichž společným cílem je ochránit svoji planetu před decepticony…

Victorytransformers

Victory

Fight! Super Robot Lifeform Transformers: Victory, se vysílal v Japonsku od 14. 4. 1989 do 19. 12. 1989. Celkový počet episod se uvádí 44, ale 12 dílů jsou pouze klipy, které ukazovaly události z předchozích dílů. Nakonec má tedy série 32 episod po 25 minutách.

Seriál navazuje na Super-God Masterforce, tým Super Ginraie, který spolu s ostatními Aubototy a Decepticony oddělil svůj transektor od lidského bojovníka a tím, dostal vlastní duši, na památku tohoto spojení si nechal jeho jméno, nyní je velitel ochranné síly a bojuje v sektoru dva s Overlordem a ostatními Decepticony.

Zemi dostane na starosti nový bojovník Star Saber, ochránce slabých, bezbranných a milovník života ve všech jeho formách, který se svým týmem Autobotů brání planetu Zemi před Decepticony.

Na vojenské základně Autobotů žije i malý chlapec Jean. Jeho rodiče společně s ním, jako malým dítětem, cestovali na Mars, ale jejich vesmírnou loď napadli decepticonští Dinoforces bojovníci, lidé vyslali signál o pomoc Autobotům, ale ti už nestačili dorazit včas.

Jean jako jediný přežil díky tomu, že ho rodiče vypustili v záchranném modulu do vesmíru, než loď explodovala. O něco později se na místo tragédie dostavil Star Saber a nalezl záchranný modul s Jeanem, který se poté stal jeho adoptivním synem.

Císař Decepticonů Deathsaurus, velký nepřítel Star Sabera, který předtím, než se stal císařem, terorizoval celou galaxii, se nyní rozhodl vytěžit ze Země veškerou energii. Decepticoni mají mezi sebou i mocného bojovníka Liokaisera, který je složen ze šesti elitních bojovníků, kteří když se spojí, jsou téměř neporazitelní. je tedy na Autobotech, aby Zemi před Decepticony zachránili…

Transformers_Zone

Zone

Transformers: Zone, se v Japonsku vysílal roku 1990, série měla jedinou episodu s délkou 20 minut s názvem: Enter the New Supreme Commander, Dai Atlas!

Zone navazuje na Victory a poprvé zde vystoupila postava Dai Atlase, známá z amerických komiksů. Po první episodě byl ovšem seriál zrušen a zbytek vyšel v mangách. Důvodem byla slabá popularita, seriál nezískal dostatečnou morální podporu.

Tříhlavý démonický Violen Jiger shromáždil decepticony, Devastatora, Menasora, Bruticuse, Trypticona, Predakinga, Abominuse, Kinga Poseidona, Overlorda a Black Zaraka, jako svých devět velkých démonů generálů, kteří mají za úkol odstranit Autoboty, jejich prvním úkolem je zničt planetu Feminia.

To přiláká pozornost Autobotů, kteří na planetu vyrazí za záchranou místního obyvatelstva. Victory Saber zachrání život mladého chlapce Kaina, kterého dopraví do bezpečí, ale sám již není schopen se z planety dostat a zůstává na planetě, která exploduje.

Aubototi bez Victory Sabera jsou oslabeni, proto Violen Jiger nařizuje svým generálům ukradnout Autobotům energetický zdroj Energon Z. Autoboti se vypravují za decepticony společně s Kainem a jeho mazlíčkem Emusou, žijící nyní s autoboty na planetě Zone. Padnou ovšem do decepticonské léčky.

Mezitím na planetu Zone přilétá nový bojovník Dai Atlas se svým pobočníkem Sonic Bomberem, kteří společně zachránili Vicotory Sabera, jeho stav je, ale vážný, proto se ho hned ujmou ostatní Autoboti, nyní je na Dai Atlasovi, aby bojoval v řadách Autobotů proti Decepticonům…

Beast_Wars_II

Beast Wars II

Beast Wars II: Super Robot Lifeform Transformers. Vysílal se v Japonsku od 1. 4. 1998 do 20. 1. 1999, série měla 43 episod po 25 minutách.
Těsně před ukončením série vychází i film s názvem: Lio Convoy in Imminent Danger!

S americkým seriálem Beast Wars nemá spojitost, ta se ukazuje až ve filmu, kde si Maximalové zavolají pomoc v podobě Optima Primala, který přichází z jiné dimenze.

Děj se odehrává na planetě Gaia, druhé dimenze Země. Convoy díky léčce predaconů havaroval na planetě Gaia, zatímco jeho pobočník mu jde s týmem Maximalů na pomoc. I oni jsou ovšem napadeni Predacony a nouzově přistávají na Gaie, která ovšem je díky svým životním podmínkám pro Maximaly
nebezpečná, dokud si nenaskenují živočišnou formu života.

Všichni Maximalové získají mód zvířete, ale stále ještě nenašli svého vůdce Convoye. Predaconi mezitím též přistanou na Gaia, císař Galvatron zde objeví ložiska energie Algalmois, což je životní síla Unicrona, je velmi silná, ale má nepředvídatelné účinky.

I Predaconi musí přijmout, své alt mode, ale použijí podobu strojů, Galvatron si naskenuje ten nejsilnější stroj a nejsilnější zvíře z historie planety Gaia, což je drak. Narůst energie byl ovšem tak silný, že Galvatron upadne do komatu, velení se ujímá Galvatronův mladší bratr Megastorm, který už dlouhou dobu
touží po tom stát se císařem.

Maximalové, kteří stále nenašli svého vůdce, se dostávají do blízkosti lodě Predaconů, ale Predaconi na ně byli připraveni a Maximalové padnou do léčky, ze které je osvobodí bílý lev, později Maximalové zjišťují, že ten bílý lev je jejich vůdce, nyní znám jako Lio Convoy.

Vše tajně sledují dvě bytosti Artemis a její partner Moon, jenž je pozůstatkem z minulosti planety Gaia, z měsíční základny planety Gaia, podporují Maximaly, ale do bojů se nezapojují, pouze dohlíží nad vším.

Maximalové se tedy zaváží k tomu, že planetu Gaia ochrání před Predacony, kteří touží vytěžit z planety co nejvíce Algalmoiské energie…

BWneo

Beast Wars Neo

Seriál Beast Wars Neo: Super Lifeform Transformers se vysílal v Japonsku od 3. 3. 1999 do 29. 9. 1999.
Série měla 35 episod po 25 minutách.

Seriál navazuje na Beast Wars II, po závěrečné bitvě s Unicronem se tým Lio Convoye vrací zpátky na Gaiu, ale tam už nedorazí.

Tým Convoyů tedy vysílá svého nejlepšího válečníka Big Convoye, aby zjistil, co se stalo. Big Convoy příkaz uposlechne a dostane svůj nový tým, mladých, nepoddajných rekrutů, ze kterých není vůbec nadšen.

Tým Maximalů je složen z Longracka, zástupce velitele, který má rád pořádek a řád, Cohrady, cholerika bez trpělivosti, který nehodlá ztrácet čas, zatímco by mohl bojovat, Stampyho, zvěda maximalů, ale také pořádného zbabělce, Breaka, komedianta, který, ale umí ostatní podržet, Heinrada, který oplývá jedinečnou schopností. Tím, že umí zastavit čas, ovšem jinak mluví velmi pomalu a Mach Kicka, který přichází k týmu později a stává se konkurentem pro Longracka, protože kdysi býval též zástupcem velitele.

V té době je u Predaconů zvolen nový císař Magmatron, velký nepřítel Big Convoye, on i jeho tým Predaconů se též vydává na planetu Gaia, kde si na Maximaly počkají s cílem je zničit.

Lio Convoye ani jeho tým, Maximalové ovšem nenajdou, ovšem Convoy jim zanechal zprávu, že mocná energie Algalmois stále existuje, v podobě velkých kapslí, které jsou roztroušené po okolních světech. Tým Maximalů, ale i Predaconů se tedy vydávají tyto kapsle najít…

Robots in Disguise (2001)

Transformers: Robots in Disguise známý v Japonsku také jako Transformers: Car Robots je první japonský originální Transformers seriál, který byl speciálně vysílán pro americké publikum. Celkem vzniklo 30 dílů po 21 minutách, které se vysílali od 8.9.2001 do 30.3.2002.

Megatron a jeho Predaconi si vyberou Zemi jako svůj cíl, Optimus Prime s Autoboty, kteří ho chtějí zastavit, zamaskují svůj příchod na Zemi tím, že si naskenují pozemské automobily, a tak skryjí svojí přítomnost mezi lidmi. Megatron mezitím udeří a unese slavného vědce Kennetha Onishiho, Autoboti se spojí s jeho synem Kojim, aby ho zachránili před Megatronem, který se snaží z jeho mysli dostat pravdu o starověkém tajemství ukrytém někde na Zemi…

 

Triple Combination: Transformers Go!

Japonská série Transformers Go! vycházela na DVD společně s TV Magazine a TV-Kun. Seriál byl vytvořen k propagaci nových figurek a zdánlivě se odehrává po událostech inspirovaných Transformers: Prime – Beast Hunters. Série je formována do dvou souběžných svazků epizod, z nichž každý je zařazen do jednoho ze dvou časopisů a zaměřuje se na konkrétní skupinu protagonistů. „Samurai Volume“ začal vydáním TV-Kun v srpnu 2013 a zdůrazňuje tým Swordbot Samurai, zatímco „Shinobi Volume“ začal vydáním magazínu TV Magazine v září 2013 a soustřeďuje se na tým Swordbot Shinobi. Obě svazky skončily vydáním televizního kanálu TV-Kun v květnu 2014 a číslem TV Magazine v dubnu 2014. Dohromady vyšlo tak 10 epizod seriálu.

Po incidentu na hoře Fuji odkryjí spícího Dragotrona, démonického císař Predaconů, jeho pomocníci, známí jako Four Oni, tito se snaží obnovit podvědomí svého mistra na plnou moc. K tomu musí získat pět mystických věcí známých jako Legen-disky, které byly skryty. V reakci na jejich probuzení však byly také povolány dva tříčlenné týmy combiners Autobotů, z nichž každý patří do podskupiny nazvané Swordbots, aby se postavili proti této nové hrozbě Predaconů. Odpovídají na volání dvou lidských chlapců, týmu Swordbot Samurai přijde pomoci Isami Tatewaki a tým Swordbot Shinobi se střetává s Tobiem Fūmou. Dva týmy používají své kombinované schopnosti k boji s Predacony a najímají Isami a Tobia, aby jim pomohli v boji. S vedením společně s Optimem Primem musí oba týmy najít všechny zbývající Legen-disky, které se nacházejí v různých časových bodech celé historie – a tak je udržet v bezpečí před Predacony…

 

Zhodnocení

Klady

Jedním z kladů Japonských univerz, patří stále vycházející figurky.
Na rozdíl od Hasbra, Takara nezastavuje výrobu a po letech přichází i s oživením starých figurek.

Občas se v seriále objeví něco, co v TF vesmíru nikdo ještě nepoužil.

  • Výměna myslí Maximala a Predacona.
  • Zvíře, které si chtěl Maximal naskenovat, mu překrylo při naskenování jiné zvíře.

Japonská univerzita jsou rozmanitější v tom, že nás zavádějí i do soukromí Transformerů.

  • Ukazuje se, jak mají zařízené pokoje. Jak popíjejí energon, či jsou zamilovaní.

S nástupem japonských univerz přichází i nové komiksy/mangy.

Některé postavy z Japonských seriálů se objevují do dneška v Transformers komiksech.

  • Skybate z Robots in Disguise, který své hudební umění předvádí i ve stejnojmenných komiksech.
  • U některých postav došlo k úplné transformaci, jedním z příkladů je Star Saber, hrdinný válečník ze série Victory, který představuje vlastnosti hodné pravého vůdce Autobotů. Narozdíl v komiksové sérii More Than Meets the Eye jde o náboženského fanatika a zabijáka, který si ničeho neštítí.

Zápory

K záporům japonských univerz patří, objevující se prvky z anime, které se pro TF vesmír moc nehodí.

  • Projevování citů je někdy přehnané a zveličované (pláč)

Až na pár výjimek, nebylo nic z japonských univerz použito v dalších TF animovaných
seriálech.

  • V TF Animated se v jedné episodě mihly postavy ze Super-God Masterforce, Hydra a Cancer.

Neustále přidávání a zdokonalování zbraní Transformera, vypadá jako kompenzace.
V japonských univerzech mají navíc zbraně svá jména.

Je zde vidět vliv japonské kultury na Transformery.

  • Než spolu začneme bojovat, nejdříve se jeden druhému představíme.