302 – Scattered

Do Darkmountu přichází Shockwave, zatímco Megatron je jeho příchodem nadšen, Starscream se na sebe snaží moc neupozorňovat. Všichni si kvůli němu mysleli, že je Shockwave mrtev. Shockwave následně povypráví o tom, co se mu stalo, když Cliffjumper s Arcee infiltrovali jeho základnu. Arcee ho zasáhla do optiky a následně potom vesmírný most vybouchl, on však přežil, zůstal sám a slepí. Za čas se opravil a začal opět pracovat na svých věcech, dokud jednoho dne nezachytily jeho senzory proud energie, vycházející z Omega zámku. Rozjel se tedy na toto místo, kde nalezl Knock Outa s Vehicony.

Starscream se opět před Shockwavem vychloubá, že zabil Cliffjumpera, ale to zřejmě už nikoho nezajímá. Megatron navíc jmenuje Shockwaveho jako svého prvního důstojníka v oblasti vědy, zatímco Starscream má na starosti jeho armádu. Z toho všeho, ale Starscream vůbec není nadšený. Arcee s Jackem pokračují dál v cestě, po chvíli zastaví, aby se Arcee protáhla. Jack se jí ptá, zda není více Autobotů, kteří by jim mohli proti Decepticonům pomoci, ale Arcee mu říká, že válka si vyžádala mnoho obětí. Sice někteří unikli k Arše, ale po těch se slehla zem, nakonec se oba dva opět vydávají na cestu k Jasperu.

Bumblebee s Rafem také míří k Jasperu, Raf prohledává internet, zda nenalezne nějaké fotografie, kde by byli zachyceni Autoboti. Nakonec se mu podaří najít jeden obrázek, na kterém pozná Ratcheta. Také v Darkmountu, Starscream tiše nadávající na Shockwaveho. Prohledává pozemský internet a hledá obrázky Autobotů, až i on narazí na Ratcheta, načež hned oznámí Megatronovi. Raf zjistí, kde byla fotografie pořízena, vymaže jí a nahrají poskakující opicí, kterou v té chvíli ukáže Starscream Megatronovi v domnění, že tam je stále Autobot. Shockwave následně upozorňuje, že by se měli zaměřit na Autobotího vězně, Starscream ho však upozorňuje, že již Wheeljacka mučí několik dní a nic neřekl. Shockwave však navrhuje použít kortikálně psychickou spojku, s čímž Megatron souhlasí.

Bulkhead s Miko jsou již na souřadnicích a čekají na Wheeljacka, který stále nepřichází. Shockwave mezitím ve vězení použije na Wheeljacka kortikálně psychickou spojku, ale jelikož Wheeljack o poloze Autobotů nic neví, není již Decepticonům k ničemu. Takže ho Starscream nechá popravit, tím, že ho Vehiconi mají shodit do lávy. Wheeljackovi se však povede utéci, když do lávy shodí ještě před tím Vehicona, co umí létat a skočí na něj. Megatron je vzteky bez sebe, ale Starscream mu řekne, že ho nechal utéci schválně, jelikož má Wheeljack na sobě sledovací zařízení a když se setká s Autoboty, Decepticoni o tom budou hned vědět.

Toho večera dorazí Raf s Bumblebee na vrakoviště, kde byl pořízen obrázek Ratcheta. Raf s Bumblebeem ho najdou, ale Ratchet z nich není vůbec nadšený, nechce se k nim přidat při hledání ostatních, když ví, že válka je u konce a oni prohráli a navíc nemají vůdce. Vyhání od sebe Rafa a Bumblebeeho a zůstává na vrakovišti, zatímco ti dva odjíždějí k Harbingeru. Do jeskyně se vrací Smokescreen, který prohledával trosky jejich základny, ale nenašel nic, jak by Optimovi mohl pomoci. Optimus se ho ptá na kladivo tvoření, ale Smokescreen mu říká, že to je pryč také, ale potom ho napadne, že kdyby Optimus měl kladivo, mohl by se sám opravit, vypraví se tedy do Darkmountu, kladivo nalézt.

Začíná svítat a Bulkhead stále čeká na stejném místě, vedle něj spí Miko, když Bulkhead zaslechnu zvuk motoru, rychle Miko vzbudí, aby byla ve střehu. Ovšem po chvíli zvuk motoru jasně pozná a už běží Wheeljakovi naproti. O jejich setkání už však ví i Decepticoni a Starscream tam vysílá své seekry, ti doletí na místo a podle souřadnic, které jim hlásí Starscream se k nim Autoboti přibližují. Po vodě však připlave kus dřeva a Decepticoni ho jdou prozkoumat blíže. Ve dřevu je naváděcí zařízení, které na sobě Wheeljack našel a také granát, který exploduje, když jsou u něj Decepticoni nejblíže. Wheeljack s Bulkheadem a Miko se nakonec vypravují udělat Decepticonům větší škodu.

V Harbingeru se pokouší Bumblebe s Rafem připojit napájení, ale nevyjde jim to. Raf Bumblebeeho povzbuzuje, aby to nevzdávali, to už jim, ale Ratchet odpoví, kde udělali chybu. Raf je nadšen z jeho přítomnosti a hned mu udělá místo, aby se mohl pustit do práce. Jack s Arcee jedoucí dále k Jasperu překvapí přistávající vesmírná loď, ze které vystoupí Ultra Magnus.

Megatron se rozčiluje nad tím, že se zatím nikomu nepovedlo zabít Autobota. Shockwave přichází s dalším nápadem, ve své laboratoři na Cybertronu má exemplář, který vykopal na Cybertronu. Vzorek byl již vypěstován, takže Megatron nechává Shockwaveho, aby se vrátil na Cybertron. Shockwave ve své laboratoři tedy probudí k životu svůj výtvor. V Darkmountu už všichni čekají na Shockwaveho, který se o chvíli později objeví a představí Megatronovi svého nepřekonatelného Autobotí lovce, Predakinga…