226 – Darkest Hour

Ač děti sami řekli Decepticonům, že se rádi obětují, Optimus něco takového dopustit nemůže a vzdá se Decepticonům. Načež všichni odloží relikvie, a potom po jednom vymění všechny čtyři Omega klíče za děti. Následně potom z mostu vyběhnou vehiconi, kteří Autoboty obklíčí. Ratcheta zkontaktuje Jackova matka June, která se shání po Jackovi, Ratchet jí však odbude, že kdyby Jacka viděl, řekne mu, aby jí zavolal a zavěsí. Megatron následně s ostatními Deceptiocni vloží všechny čtyři Omega klíče do Omega zámku, ten začne ihned přetvářet Cybertron. Megatron po prvním pokusu ovšem přestane se Cybertronem a obrátí Omega zámek proti Zemi.

Proud energie, který projde vesmírným mostem, uvidí i June, které se stále snaží dovolat Jackovi. Také Ratchet začíná být na základně neklidný, když mu nikdo neodpovídá a i on zaznamenal proud energie. Megatron chce nechat zkybernetizovat Zemi, aby mohl vládnout dvou světům, to už proti němu, ale zakročí Optimus. Napadne vehicony, kteří je obklíčili a doběhne si pro svůj Star Saber, se kterým vyběhne proti Megatronovi. Ten vytasí temný Star Saber a zaútočí na Optima, který jeho výpad odrazí, a poté mu usekne vyměněnou ruku Prima i s mečem. Následně poté Optimus zaútočí na ostatní Decepticony a mečem zničí Omega zámek. Velká exploze zničí vše kolem a zastaví též proud energie, který směřoval na Zemi.

Optimus následně požádá Ratcheta o vesmírný most a všichni Autoboti i s dětmi jím proběhnou zpátky na Zemi. To už se Decepticoni sbírají ze země, Starscream nadává na Optimovu adresu, zatímco Megatron se směje. Jelikož Autoboti už mohou jenom utíkat, ale už nemohou utéci domů. Ratchet se konečně dozví, co se stalo, že Optimus zničil Omega zámek, což ho úplně dorazí a probudí v něm vztek, že vše co dělali, bylo na nic. Celý rozhovor přeruší agent Fowler, který volá na základnu, aby se dozvěděl od Autobotů informace, proti čemu stojí.

Autoboti, ale nechápou, takže vyjedou na vrchol základny, kde spatří v blízkosti jejich základny, Cybertronskou pevnost. Ta vznikla díky proudu energie vyslaného z Omega zámku. Agent Fowler přistane v helikoptéře na jejich základně a informuje je o tom, že již nechal město vyklidit. Brzy ovšem přilétá i Decepticonská loď, to už je Optimovi jasné, proč pevnost stojí zde, Decepticoni odhalili, kde je jejich základna. Megatron následně ze své nové pevnosti New Kaonu vyzve Decepticony, aby zaútočila na Autoboty. Vehiconi pod velením Starscreama a Insecticoni na ně hned tedy zaútočí. Autoboti odrážejí jejich útok, ale nakonec se stáhnou na základnu, zatímco agent Fowler jim letí vstříc. Žádá přitom o leteckou podproru, ale místo toho se dočká jiné pomoci.

Autoboty zkontaktuje Wheeljack, které též zachytil proud energie a letět to prozkoumat. Optimus tedy nařizuje evakuaci, jejich základna je ztracena a agent Fowler s Wheeljackem jim mohou dát jenom čas na to, aby uprchli. Optimus všem oznámí, že se rozdělí, aby byla menší pravděpodobnost, že by je Decepticoni chytili. Až přijde pravý čas, opět se spojí a zaútočí na Decepticony. Jako první odjíždí Bumblebee s Rafem, Rachet nastaví další souřadnice a nechá odjet Bulkheada s Miko, poté opět nastaví jiné souřadnice, na které odjede Arcee s Jackem.

June se sama vypravila k základně, když před ní přistane vehicon a chce jí zničit, naštěstí si jí včas všimne Fowler a vehicona zlikviduje, načež vezme June k sobě do vrtulníku. Wheeljackovi se zatím daří odstřelovat jednoho Decepticona za druhým, když se za ním pověsí Starscream a vystřelí na něj rakety, kterými Wheeljacka sestřelí, načež se jeho loď zřítí k zemi. Mezi posledními odchází i Smokescreen, který ještě Optimovi zasalutuje, základna se následně poté otřese v základech. Když chce i Ratchet nastavit poslední souřadnice a obrátí se na Optima, ten mu řekne, že tu zůstane a zajistí, aby je Decepticoni nemohli sledovat.Ratchetovi hned dojde, co Optimus zamýšlí, ale i tak dojde do mostu, ovšem ještě se zastaví a řekne, že si nikdy nemyslel, že to skončí takhle. Optimus následně obrátí svou pozornost k řízení vesmírného mostu.

Decepticonská loď se dostane nad Autobotí základnu a pod dohledem Megatrona vytáhne obří dělo. June s Fowlerem přiletí s vrtulníkem blíže. Optimus pozvedne svůj Star Saber a jedinou ranou zničí řízení vesmírného mostu, ve stejné chvíli vystřelí Decepticoni na základnu, kterou srovnají se zemí. June s Fowlerem tomu bezmocně a zděšeně přihlížejí. Megatron následně se Starscreamem slétne dolů na základnu, kde ještě na podlaze je vyobrazen Autobotí symbol. Jinak je všechno v troskách a hoří. Starscream následně poznamená, že oni jakož jednotí, vyhrají a Autoboti rozdělení padnou. O nějaký kus dál, než stojí Megatron se Starscreamem, je vidět jak ze sutin trčí Optimova ruka, od které odlétají jiskry.