221 – Alfa, Omega

Dreadwing na Decepticonské lodi, informuje svého lorda, že je připraven vést protiútok na Autoboty. Ale Megatron nic takového nehodlá podniknout, zvlášť teď, když má Optimus v rukou zbraň, která je může ihned vyhubit. Je tedy čas na to, srovnat síly se svým nepřítelem. Na Autobotí základně se mezitím snaží Autoboti dostat z Optima, co mu říká Alpha Trion, ale Optimus je nyní neposlouchá. Obdržel vzkaz od Alphy Triona, díky tomu, že získal Stars Saber. Na konci vzkazu, ho Alpha Trion upozorní, že je nebytně nutné, aby získali poslední čtyři relikvie, Omega klíče, které obnoví jejich domovskou planetu.

Megatron s Dreadwingem, doletí společně k vesmírnému mostu, který je umístěn na odvrácené straně Měsíce. Most se otevřel na Cybetron, mezitím na Autobotí základně si už všichni představují, jak se vrátí domů a už se nemohou dočkat, až to řeknou dětem. V té chvíli se zarazí a uvědomí si, co bude návrat domů znamenat. Megatron s Dreadwingem doletí na místo, kde jsou uloženy ostatky jednoho z Primů. Dreadwing odkryje hrobku, aby si tam Megatron něco vzal. Zatímco Optimus dekóduje Iaconskou databázi, Bulkhead, Arcee a Bumlebee společně mluví o tom, že nejsou nyní schopni své parťáky je tak opustit. Knock Out na ošetřovně započne operaci, při které Megatronovi odstraní jeho dosavadní ruku a nahradí jí tou, kterou přinesli z hrobky.

Optimus mezitím dokončí dekódování první řady souřadnic k Omega klíči, na misi se vypraví Smokescreen s Arcee. Oba dva se dostanou od Egypta k pyramidám a dají se hned, do hledání Omega klíče. Megatron díky své nové ruce od Prima, nyní může používá kladivo stvoření Soluse Prima a hned se s ním dá do práce. Smokescreen s Arcee později naleznou první Omega klíč, když ale s ním chtějí odejít na základnu, zastaví je Megatron a se svým novým mečem, je proudem energie odhodí stranou. Smokescreen se hned zvedne a zamíří na Megatrona, ten ho však proudem energie odhodí na pyramidu a Smokescreen se doslova vypaří. Arcee to zděšeně sleduje, ale Megatron jí nezabije, kvůli tomu aby předala Optimovi vzkaz, že pokud chce tuto relikvii, musí si pro ni přijít sám.

Na základně jsou všichni zdrceni Smokescreenovou smrtí a nakonec se sám Optimus vydává za Megatronem, protože pochopil, že on jediný se mu může, se svým Star Saberem, postavit. Optimus je zděšen, když spatří Megatronovu novou ruku, protože znesvětil Primovu hrobku. Megatron se mu pochlubí svým novým mečem, temným Star Saberem, který ukoval z temného energonu. Oba dva spolu začnou bojovat, přičemž proudy energie létají sem a tam a ničí vše, co jim přijde do cesty. Optimus od Megatrona utrží několik tržných ran, ale zatím se mu daří, mu být stále soupeřem. To se o chvíli později změní, když Megatronův temný Star Saber, zničí Optimův Star Saber. Optimus padne na kolena v rukou třímajíc pouze jílec meče s kusem ostří.

Megatron se napřáhne, aby ho mohl zabít, když v té chvíli ho zastaví Smokescreen, který mu sebral Omega klíč. To Optimovi dá sílu, na to vstát a s Megatronem ještě trochu bojovat. Megatron proti němu pošle proud energie, ale Smokescreen Optima zachrání, když aktivuje Měnič fáze a Optima se dotkne, takže jimi proud energie jenom projde. To už Optimus zkontaktuje Ratcheta o most a oba dva vběhnou do mostu, nechávajíc Megatrona samotného, ten nejdříve zuří, ale nakonec se začne ďábelsky smát, jelikož má teď v rukou zbraň, která může svět rozpůlit na půl.

Autoboti nemohou uvěřit vlastním očím, když spatří Smokescreena živého, ten jim povypráví o tom, že si opět půjčil sebou Měnič fáze. A když ho Megatron odhodil na pyramidu, musel se Měnič aktivovat, takže Smokescreen dopadla do pyramidy, kde nějakou dobu ležel v bezvědomí. Když si vzbudil, nalezl Optima a Megatrona, a když bylo nejhůře, ukázal se jim, aby na sebe přilákal pozornost. Nakonec Smokescreen požádá Ratcheta, zda by si mohl Měnič nechat, ten nakonec souhlasí, z čehož je Smokescreen nadšený. Ale z čeho není nikdo nadšený je fakt, že Optimus přišel o svůj nový meč a navrch získal opět Megatron. Optimus už ovšem stojí u počítače a dekóduje další záznamy z Iaconské databáze.