220 – Legacy

Smokescreen s Bumblebem jsou na průzkumu v módech aut. Smokescreen chce vyzkoušet, jak rychle může jet, ač ho Bumblebee krotí, kvůli dodržování rychlosti. Ale Smokescreen ho neposlouchá a málem se srazí s projíždějícím autem. Z auta vystoupí starší muž a se železnou tyčí, si to chce se řidičem vyřídit. Když tu se před ním Smokescreen transformuje, aby si to vyříkali z očí do očí. O chvíli později přijede Bumblebee a Smokescreena od řidiče odstrčí, ten mu, ale se smíchem říká, že nechtěl nikomu ublížit, to už je, ale starší muž vyfotí na mobil.

Jack na základně fotografii najde s tím, že až se Raf vrátí, ze stěhování, smaže je. Smokescreen dostane od členů týmu vynadání, že prozradil své krytí a ohrožoval život člověka. Smokescreen se jim omlouvá, do toho vstoupí Optimus, že ač mají všichni pravdu, nesou i svůj díl viny. Protože se nikdo nestaral o to naučit Smokescreena zapadnout na tuto planetu. A nejlepší způsob, jak zapadnout, je naučit se to od někoho, kde je mezi nimi a Smokescreena naučí, jak žít na této planetě. Tím Optimus naráží na Jacka, který přijímá a odjíždí se Smokescreeanem na vyjížďku. Arcee, ale není vůbec nadšena, bojí se o Jacka, protože Smokescreenův mód auta má na sobě tučné číslo 38, tedy z něho dělá snadnější cíl. Optimus jí, ale říká, že jejich nový rekrut se musí přizpůsobit a pochopit lidstvo, aby ho mohl chránit.

Jack se Smokescreenem trénují na křižovatce, Smokescreen si z Jacka navíc vystřelí, když se na semaforu objeví oranžová a on jede o to rychleji, ale včas se zastaví. To už k nim přijede další auto, Jack v něm hned pozná Vinceho, který když si všimne Jacka v novém autě, hodí na něj hamburger a odjede. Smokescreen z toho není nadšení a nakonec přesvědčí Jacka, aby to Vincemu oplatili. Na základnu přijedou oba dva vysmátí a Jack ukazuje Arcee, Vinceho auto, zamazané jídlem z rychlého občerstvení. Arcee to, ale k smíchu nepřijde.

Na Decepticonské bitevní lodi Soundwave dekódoval další Iaconskou relikvii, Megatron mu tedy dává další úkol, odlákat Autoboty, díky falešnému majáku, zatímco oni budou hledat pravou relikvii. Ratchet nalezne signál Iaconského majáku a Autoboti, bez Smokescreena, který je ve městě s Jackem, tam vyrazí. Decepticoni vyhrabou relikvii, která je, ale vsazena do skály, Megatron však hned pozná, co je to za relikvii, pokusí se jí vytáhnout, ale nejde to. Protože jenom Prime může tuto relikvii vytáhnout z kamene. Megatron tedy všechny upozorní, aby se připravili na transport skály, Prime se nesmí k této relikvii dostat. Tou dobou přijíždí na základnu opět vysmátý Smokescreen s Jackem, právě nacpali Jackovu šéfovi do výfuku pizzu. Narazí na Ratcheta, který se marně snaží kontaktovat Optima, protože se objevil další signál Iaconské relikvie.

Smokescreen se tam nakonec vydává sám, ale vezme sebou i Jacka, oba dva uvidí srocení Decepticonů, kteří se snaží dostat něco ze skály. Smokescreen meč, který tam vězí, hned pozná, je to Star Saber, meč ukovaný Solus Prime, který může použít jenom Prime. Nakonec se rozhodne, že pro něj sám dojde, ač ho Jack odrazuje, protože tam je i Megatron a je divné, že si ho zatím sám nevytáhl ze skály. Smokescreen, ale nakonec sám k meči vyrazí.

Autoboti kráčí krajinou a jdou za signálem, to už začínají tušit, že jde o Decepticonský trik, nad nimi se totiž vznáší Soundwave a láká je signálem z falešného majáku. Smokescreenovi se podaří dostat ke Star Saberu, ale ani on ho ze skály nevytáhne, to už ho Decepticoni střelí do zad a obklíčí. Jack který vše pozoruje, hned zkontaktuje Ratcheta a řekne mu, co se stalo, jenomže v té chvíli ho najdou Insecticoni a začnou ho pronásledovat. Ratchet nakonec spustí most k souřadnicím Autobotů a sám je informuje, že mají problém.

Smokescreen je mezitím předhozen před Megatrona, ten chce vědět jeho jméno, ale Smokescreen mu jenom drze odpoví, což Megatrona rozčílí, ale než ho stačí udeřit, uvidí jak se k nimi blíží Autoboti, ale Optimus s nimi není. Ten mezitím míří ke Star Saberovi, který vyzvedla Decepticonská loď a skála se Star Saberem, se zvedá k lodi. Megatron s létajícími vehicony, se za ním hned vydají. Smokescreen je osvobozen dalšími Autoboty a nakonec i Jack, kterého Insecticoni zahnali mezi kameny je zachráněn Arcee.

Optimovi se podaří nakonec doskočit pro Stars Saber a nakonec ho i aktivuje a vyjme ze skály, sice se zřítí z obrovské výšky na zem, ale nic se mu nestane. Megatron naštván tím, že Optimus meč získal, poručí, aby na něj shodili skálu, kterou stále zvedají. Kus skály se tedy začne řítit na Optima, ten jí ale v poslední chvíli přetne, jakoby to byl kus papíru. Autoboti na to hledí s údivem, Decepticoni se zděšením. Nakonec Optimus díky síle meče vytvoří proud energie, který vyšle na Decepticonskou loď, která se otřese v základech. Decepticoni nyní čelí své nejčernější hodině.

Autoboti dorazí na základnu, Smokescreen nemůže uvěřit tomu, co viděl, ale Arcee nemůže uvěřit, že opět ohrožoval lidi, když vzal Jacka sebou. Jack se to snaží Arcee vysvětlit, ale ta ho nechce poslouchat a pošle ho mostem domů. Jack nakonec odchází a Arcee se dá do dalšího kárání Smokescreena, který se omluví, znova. Nakonec vše ukončí Optimus, když Smokescreena upozorní, že nebude tolerováno pohrdání něčím bezpečí. Smokescreen mu to odkývá, že rozumí. Optimus poté všechny upozorní, že jsou na této zemi titány a musí podle toho jednat. Najednou se, ale Stars Saber rozzáří a Optimus ho mlčky pozvedne, to už k němu přistoupí Ratchet a žádá Optima, aby jim řekl, co se děje. Optimus hledí na meč a oznámí, že přijímá zprávu, od Aplhy Triona…