212 – Tunnel Vision

Optimus navrhuje, že pokud mají získat všechny relikvie, dříve než Decepticoni. Musí se rozdělit a každý tým půjde po jedné z relikvií. Na první misi na Manhattan tedy vysílá Arcee a Bumblebeeho, ovšem kvůli velikému počtu obyvatel, je tu reálná možnost, že je někdo uvidí. Miko tedy přemluví Optima, aby na misi poslal i jí a Jack, načež Optimus nakonec souhlasí. Megatron mezitím na lodi vybírá tým, který půjde pro relikvii, zatímco Decepticoni budou pátrat dál. Na misi jde Knock Out, který jelikož přišel o Breakdowna, nemá nikoho, kdo by ho chránil, takže mu Megatron přiděluje Insecticona, z čehož Knock Out nadšený zrovna není.

Arcee s Jackem a Bumblebee s Miko, dorazí do New Yorských tunelů, kde začnou pátrat po relikvii. Najednou zaslechnou vrtání a v domnění, že to jsou Decetpticoni se vydají za tím zvukem. Jack s Miko projdou malou chodbou, jako první, ale místo na Decepticony narazí na muže z údržby metra Vogela. Kterému řeknou, že se ztratili a Vogel jim nabídne, že je odveze k východu, Arcee s Beem tedy dál postupují sami. Vogel dětem cestou vypráví o tom, co žije v podzemí, o tom, že tu určitě jsou návštěvníci z vesmíru. Zatímco Vogel vypráví povede se Jackovi a Miko vyskočit z jeho vozu a putují dál pěšky.

Knock Out v doprovodu vehiconů svého Insecticona, který ho neskutečně rozčiluje, mezitím najdou relikvii. To už na jejich souřadnice dorazí i Arcee s Bumblebeem, ovšem zaútočí na ně hlídající Insepticoni. Takže se Autoboti musí bránit, Arcee zlikviduje vehicony a nakonec se jí podaří dostat k relikvii, ale než jí stačí vzít, dostane do zad zásah proudem Knock Outovým kopím, Bumlebee je též sražen Insecticonem. Jack a Miko, kráčející dál podzemím, se stačí pohádat, protože Miko je naštvaná, že Jack se teď chová jako pan důležitý, protože byl na Cybertronu. To už je, ale zase najde Vogel a oni mu nakonec prozradí, že mají důležitou misi, musí najít starověkou relikvii dříve, než vetřelci z vesmíru. Vogel jim věří a nabídne svou pomoc.

Co nejrychleji se vydají cestou podzemím za Autoboty. Insecticon přenese nehybné tělo Bumlebeeho a hodí ho k Arcee. Knock Out mezitím vyjme relikvii a chce jí vyzkoušet na Autobotech. Naštěstí Vogelův vůz metra už je na dohled a Vogel ještě více přidá, takže se jim povede odehnat Insepticona a srazil Knock Outa, kterému tak poškrábou lak. Insecticon za ujíždějícím vozem vypálí, ale netrefí se, to už se Autoboti proberou a zaútočí na Insecticona a Knock Outa. Knock Out utíká, ale s relikvií pryč, následován hned Bumlebeem, zatímco Arcee směřuje za Jackem a Miko následována Insecticonem, to už, ale Vogel zjišťuje, že jim selhaly brzy a před nimi je slepá trať.

Arcee naštěstí k nim dorazí včas, aby jim pomohla, předjede je a přehodí výhybku, takže vůz metra směřuje dál. Mezitím k ní dorazí Insecticon a Arcee se ho nakonec pomocí třetí koleje, která dodává vlakům proud, podaří usmažit. Bumlebeemu následující Knock Outa se mu povede ho dohonit a oba dva se začnou o relikvii prát a tím a povede se jim jí spustit. Relikvie se hned připne na Bumlebeeho ruku v té chvíli už k němu, ale míří Vogelův vůz metra. Bumlebee ale nestačí uhnout z cesty, ale i tak se mu nic nestane, protože jím vůz projede, zato Knock Out schytá pořádný náraz, který vůz nakonec zastaví. To už dorazí i Arcee, která pozná fázový měnič, s jehož pomocí lze procházet pevnými předměty. Knock Out se zvedá ze země a s hrůzou zjišťuje, že mu Autoboti kompletně poničili lak a poškrábali ho, ale na další boj chuť nakonec nemá a ujíždí pryč.

Miko poté zkontaktuje agenta Fowlera, který se už probudil po zásahu na Decepticonské lodi a ten promluví s Vogelem. Který slíbí, že jejich tajemství neprozradí a Autoboti se vracejí zpátky na základnu s relikvií, doufajíc, že se ostatním vedlo stejně dobře, jako jim. Vogel stále přemýšlí nad tím, že se roboti měnili na vozidla, přitom jeho pohled padne na jeho vůz metra.