122 – Stronger, Faster

Rafael zastihne Ratcheta při testování vzorku syntetického energonu, jeho vzorec sepsal Bulkhead a Ratchet ho postupně doplnil, na stroji, zdá se být stabilní. Ale je ještě potřeba mnoha testů, než by mohl být použít, jako náhrada energonu, který jim už začíná docházet. Autoboti zpozorují pohyb energonu, je jim jasné, že Decepticoni našli další zdroj, rozhodnou se tedy vydat za signálem. Načež je Ratchet varuje, že pokud se někdo vrátí zraněný, nemají už dostatek energonu. Jakmile Autoboti odejdou Ratchet si povzdechne, že by rád udělal více a něco ho napadne. Přistoupí k nádobě se syntetickým energonem a vpíchne si jí do těla, následkem síly energonu, ale omdlí.

Probudí ho až Raf, který mu oznamuje, že se zatím nikdo neozval. Ratchet se, ale cítí mnohem lépe, než doposud. Autoboti zatím stíhají Breakdowna s Knock Outem, kteří odvážejí kostku energonu, brzy k nim dorazí letecká podpora a sestřelí do cesty Autobotům kamení, jediný komu se podaří projet je Arcee. Ovšem než se stačí dostat k energonu, sestřelí jí Vehiconi a Arcee zůstane ležet na zemi. Ratchet, který jí chtěl přenést mostem, si uvědomí, že sama nepřežije, a tak jí vyjede na pomoc. Ratchet dorazí právě včas a zachrání Arcee před Vehicony, načež je sám a bez velké námahy přemůže. Jeho počínání sleduje nejen s úžasem Arcee, ale i Knock Out s Breakdowem, kteří ale následně ujedou, když se ostatním Autobotům podaří dostat se přes kameny.

Na základně odhaluje Ratchet tajemství, své nové síly, syntetický energon, který na sebe použil. Všichni jsou z toho nadšeni, až na Optima, kterému se nelíbí, že Ratchet použil sebe, jako testovací vzorek a radí mu, aby udělal více testů na strojích, ne Autobotech, čímž Ratcheta naštve. Později Ratchet vypráví Bulkheadovi, jak zatočil s Vehicony, načež ho vyzve, aby s ním bojoval, Bulkhead mu ovšem nechce ublížit, ale Ratchet ho donutí. Na to se Buklhead rozeběhne na Ratcheta, který ho lehce zvedne a prohodí skrz zeď. Náraz přiláká i Arcee a Bumblebeeho, kteří nemohou uvěřit nejen Ratchetově nové síle, ale i jeho změně chování. Ratchet si tajně píchne další dávku a vypraví se za Autoboty, kteří se právě chystají na misi, protože se opět objevila stopa energonu, a tedy i Decepticonů. Ratchet se sám na misi připojí místo Bumblebeeho.

Autoboti objeví místo, kde Vehiconi těží a jako první mezi ně vběhne Ratchet, zatímco ostatní jsou daleko za ním. To už se jeden z Vehiconů pokusí utéci, Ratchet ho sleduje a následně srazí k zemi. Vehicon se mu snaží slovně odporovat a nakonec ho přivede na nápad, jak z něho dostat informace. Ratchet vytáhne svářečku a chce od Vehicona vědět, jediné, kde je Megatron. Ostatní Autoboti mezitím vyřídili všechny Vehicony, když uslyší bolestný řev, jdou tedy rychle na místo, odkud se křik ozývá a zůstanou zaraženě hledět na Ratcheta, který mučí Vehicona. Když se od něj dozví vše potřebné, rozhodne se ho zabít, v čemž mu zabrání Optimus.

Ten Ratchetovi vyčte, že porušil protokol, jelikož použil násilí na horníkovi. Pouze sluhovi Decepticonů, který se nemohl pořádně bránit, a právě to je odlišuje od Decepticonů. Ratchet se mu, ale vysměje a začne navrhovat, že by měli zaútočit teď hned na Decepticony a vzít si zásoby energonu, který čeká k vyzvednutí. Optimus s tím nesouhlasí, protože by jejich útok vyvolal jenom odplatu na lidech, což on nemůže dovolit. Ovšem Ratchet ho obviní z toho, že o životy Autobotů se nestará. To už se, ale naštve i Arcee, když zmíní Cliffjumpera, ale Bulkhead jí zastaví, než stačí něco udělat. Následně potom, co Ratchet označí Optima za slabocha, je Optimus nucen mu nařídit domácí vězení, protože ví že jeho úsudek značně ovlivňuje syntetický energon. Most na základnu se otevře a Ratchet do něj vejde, ovšem o chvíli později z něj vyběhne, odhodí Bulkheada na Optima a ujede pryč.

Autoboti nemohou nalézt jeho signál a musí tedy jenom čekat. To už se Ratchet objeví v dole, kde těží Decepticoni, a jako na prvního narazí na Breakdowna, který ho už čekal. Megatron mezitím vyčítá Knock Outovi, že není schopen nalézt nové naleziště, Knock Out se brání, že je to tím, že je napadl nový Autobot. To už se na scéně objeví Ratchet, který poslal Breakdowna k zemi, Megatron se nad tím odfrkne, protože nevěří, že Ratchet všechny přemohl, ovšem po chvíli mu Ratchet odpoví pěstí. Při další ráně, ho ovšem Megatron chytí a ruku zarazí do těla, aby zjistil, co mu dodalo tolik síly. Syntetický energon se rozlije všude kolem a Knock Out sklánějící se nad jeho tělem si mne ruce. Ratchet se tiše omlouvá Optimovi, nad tím, jaký byl hlupák.

Autoboti už naštěstí uvidí, jeho signál a rozjedou se mu na pomoc. Knock Out už se vzorkem syntetického energonu se rozhodne s Ratchetem skoncovat. Ovšem přeruší ho střelba a Ratchet se začne z posledních sil bránit. Autoboti mezitím postupují blíže a blíže k němu. Ratchetovi se podaří uhnout Knock Outovi, který se zasekne svou pilou ve skále. Následně potom se Ratchet rozhodne syntetický energon zničit a hodí ho proti stěně. Knock Out se osvobodí a seřve Ratcheta za to, co to udělal, Ratchet, ale padá vyčerpáním na zem a Knock Out prchá, protože Autoboti se právě objevili.

Ratchet se probouzí na základně pod lékařským dohledem Optima. Ratchet omluví své chování, nechtěl nikomu ublížit, chtěl jim hlavně pomoci, což Optimus chápe. Ale kvůli tomu, mohli ztratit lékaře a důvěrného přítele, a potom mu poděkuje, že díky němu mají teď dost enegonu. Ratchet tedy slíbí, že syntetický energon bude testovat už jenom na strojích, ne na Autobotech. Optimus to schvaluje a je rád, že se Ratchetovi podařilo zničit vzorek a tím pádem nepadl do rukou nepřítele. Knock Out se vrací na místo, kde Ratchet rozbil nádobu se syntetickým energonem, načež s potěšením sleduje kapku syntického energonu, která zůstala v nádobě.