110 – Deus ex Machina

Miko je po škole, ale podaří se jí utéci pryč za Bulkheadem, který jí odveze na základnu. Cestou se jí snaží domluvit, že by měla více studovat, než utíkat ze školy. Na základně je Ratchet informuje, že nalezl silný zdroj energie v zemi zvané Řecko.

Na Decepticonskou bitevní loď přichází nová posila, Knock Out, který se má postarat o zdraví Megatrona, který leží v komatu na ošetřovně. Mezitím Bulkhead a Miko dorazí do Řecka, oba dva si všimnou fresky, na které je vyobrazen sběrač energonu, mocná zbraň předků, starých Transformerů. Oba dva, ale překvapí Decepticon Breakdown, který přicestoval s Knock Outem. V následné rvačce je freska zničena, ale Miko jí stačila včas vyfotit.

Autoboti nakonec zjistí, že pravý sběrač energonu je umístěn v muzeu, rozhodnou se ho získat dřív, než se to povede Decepticonům. S pomocí dětí, které se dostanou do muzea po zavírací době, se jim povede sběrač dostat ven, ale Decepticonům, kteří se též o sběrači dozvěděli, se ho povede ukrást. Navíc hlídač muzea chytí, Miko a ta je nucena hovořit o své vymyšlené práci z dějepisu.

Mezitím Autoboti hledají místo, kam mohl Starscream se sběračem zamířit. Bulkheadovi nakonec dojde, že bude zřejmě na tom samém místě, kde byla freska, tedy v Řecku. Nakonec se tam sám vypraví a zastihne Decepticony, kteří už přetváření pomocí sběrače, půdu na energon. Bulkhead se sám stane obětí sběrače, ale díky velké síle se mu povede sběrač zavřít a zničit ho, než z něj vysaje veškerou energii.

Druhý den se do muzea vypravuje agent Fowler, aby odtamtud dostal Miko, která celou noc vyprávěla o své smyšlené práci. Přijíždí pro ni Bulkhead a ona mu hned nadšeně líčí, že už ví, o čem bude její práce z dějepisu, o tom, jak staří Autoboti ovlivňovali řeckou kulturu.